Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Denizli Mermer Sektörünün Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER
Faaliyetler  

Proje Açılışı ve Taraflar Arası Etkileşimin Başlaması:

Projede yenilikçi bir yaklaşımla, “Komite” adlı, projenin ele aldığı sorunlara taraf olan tüm paydaşları kavrayan bir örgütsel yapı oluşturuldu. Komiteye verilen ‘Takım Çalışması ve Takımdaşlık Eğitimi’yle her bir üyenin katılımcı ve takımdaş bir tavır sergileyip, daha fazla sorumluluk alma istemelerine imkan tanındı.

Bu aşamada yapılan açılış toplantısı ve farkındalık artırma etkinliği için bir kamu spot filmi hazırlandı. Ayrıca pankart gibi dikkat çekici görünürlük materyalleri ve kamuoyuyla iletişim kurmanın en işlevsel araçlarından biri olan medya sayesinde, mesleki ve teknik eğitimle ilgili farkındalık artırmaya bir nebze katkı sağlandı.

Sektör ve Mesleki Eğitim Taraflarının Bilgi ve Veri Toplama Aşaması:

Bu aşama, iki alt başlıktan oluşmaktadır:

(a) Yerinde gözlem ziyareti: Mermercilik sektöründe AB’de en önde gelen ülke olarak bilinen İtalya’ya sektör - okul birlikteliğini nasıl uyguladıklarını görmek için bir ziyaret düzenlendi. (b) Nitelikli işgücü ihtiyaç analizi, anket çalışması: Bu bölümde de Denizli’nin mermercilik sektörünün işgücü ihtiyaç analizi yapıldı.

(b) Bir diğer ana faaliyet başlığı olan

Sektör Odaklı Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik İçerik Geliştirme Aşaması:

İtalya çalışma ziyareti ve işgücü ihtiyaç analiz sonuçları ele alındı. Konusunda uzman öğreticilerin katılımıyla, Komite’nin önerilerinin dikkate alındığı bir dizi yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Bu aşamada sektöre yönelik eğitim modüllerinin içerikler revize edilip, sektörün taleplerine uygun modül seti ortaya kondu. Aynı aşamanın altında, pilot eğitim uygulaması için hazırlıklar yapıdı. Proje, bu noktada da yenilikçi bir yaklaşım önerdi. Yenilenen modüllerde öğretici olarak görev alacak öğretmenlere, iletişim ve ikna becerilerinden etkin problem çözme, özgüven geliştirmeden stres ve zaman yönetimine kadar pek çok konuda kişisel gelişim eğitimi sunulup, öğreticilerin birer eğitici olarak her anlamda daha donanımlı olmaları gereği unutulmadı.

Eğitimin Pilot Uygulaması:

Öğretmenler, kursiyerlere projeyle içeriği güncellenen modülleri temel alarak, teorik ve pratik aşamalar halinde bir eğitim programı uyguladı. Teorik eğitimlerin büyük bölümü, proje ortağının yeni yaptırılan eğitim salonunda, pratik eğitimler ise proje iştirakçisi firmaların tesislerinde gerçekleştirildi. 4 eğitim modülü ve ilaveten iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri olmak üzere 120 saatlik bir kurs programı uygulandı.

Avrupa’da Meslek Odalarının Mesleki ve Teknik Eğitimdeki Rolünü Yerinde İzleme ve Know – how Transferi:

Bu aşamada proje ekibi ve DSO üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla, meslek odalarının mesleki ve teknik eğitimde aktif rol aldığı örnek ülkelerden Avusturya’ya, bilgi ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı ve kuruluşlar bazında gelecek işbirliklerinin ilk adımlarının atıldığı bir çalışma ziyareti organize edildi.

Proje Kapanış Aşaması:

Projede neler yapıldığının anlatıldığı proje öykü filminin hazırlandığı bu aşamada, proje çıktılarının yer aldığı görsel materyaller (broşür, kitapçık, DVD, vb.) bastırıldı. Sonrasında, bir ‘sertifika töreni ve farkındalık artırma günü’ eşliğinde proje kapanışı yapıldı.

Kamu Spotu
Projenin Öyküsü
Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi
Proje Kitapçığı
Proje Broşürü
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER
                             
DSO İLETİŞİM MERKEZİ
0258 242 10 04