Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Denizli Mermer Sektörünün Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER
Proje Sahibi  

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi Denizli Sanayi Odası'dır.

Denizli Sanayi Odası, uzun yıllardır edindiği proje yönetimi tecrübesiyle ve yetkin proje ekibiyle Denizli Mermer Sektörünün Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar projesini yürütmektedir.

Denizli Sanayi Odası, 5174 sayılı 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'na tabi olup 09.01.1973 yılında kurulan, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir, Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Aydın ile birlikte TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 12 sanayi odasından biridir.

Denizli Sanayi Odası başlıca 2 organdan oluşmaktadır: Meclis ve Yönetim Kurulu. Meclis, 18 meslek grubundan seçilen üyelerden kurulmuştur ve üye sayısı 38’dir. Yönetim Kurulu ise 9 üyeden oluşmaktadır. 5174 sayılı Yasa'ya göre Meslek Komitesi, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri 4 yıl için seçilir.

İdari kadro, Genel Sekreter ile birlikte 14 kişiden oluşmaktadır. Oda’da Genel Sekreterlik, Mali İşler, Dış Ticaret, Kapasite ve Ekspertiz, Basın ve Halkla İlişkiler bölümleri bulunmaktadır. Yine Oda bünyesinde bulunan “AB Bilgi Merkezi”, 1997 yılından bu yana Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile imzalanan hizmet sözleşmesi çerçevesinde, AB Bilgi Ağı Projesi kapsamında faaliyet göstermektedir.

Denizli Sanayi Odası, gündem ve üyelerinin talepleri doğrultusunda konferans, seminer, uluslararası zirve, konser, vb. çok sayıda etkinlik düzenlemektedir.

Denizli Sanayi Odası, 2002 yılında, TOBB'nin AB oda sistemine uyum programı çerçevesinde oluşturduğu ve İngiltere Odalar Birliği'nden alınan kriterlere göre kurulan 'AKREDİTASYON KURULU' tarafından 'AKREDİTE ODA' ilan edilmiştir. Denizli Sanayi Odası’nın TS EN ISO 9001/2000 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi sahip olduğu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ve belgelendirilmiştir.

Denizli Sanayi Odası’nın web sitesi: www.dso.org.tr

Kamu Spotu
Projenin Öyküsü
Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi
Proje Kitapçığı
Proje Broşürü
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER
                             
DSO İLETİŞİM MERKEZİ
0258 242 10 04