Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Denizli Mermer Sektörünün Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER
Proje  

Proje, “Denizli Mermer Sektörünün Kaliteli Mesleki Eğitim İhtiyacına Çözüm için Ortak Adımlar” adıyla, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (IQVET) çerçevesinde hibeye hak kazandı. Toplam süresi 12 ay olan proje, 1 Eylül 2014 tarihinde başladı.

Proje, son yıllarda Denizli ekonomisi için önemli bir yere sahip olan ancak sorunları gitgide artan mermer sektörünü ele alıp, sektöre yönelik mesleki ve teknik eğitimin kalitesine odaklandı. Denizli’de mermer sektörünün ihtiyaçlarını karşılaması beklenen mesleki ve teknik eğitim, içeriğinde uyumsuzluklar, eksiklikler barındırıyordu. Sektöre yönelik kalite yoksunluğunu derinlemesine inceleyen bu proje, sektör temsilcileri ile mesleki ve teknik eğitim taraflarını bir araya getirmeyi, aralarındaki etkileşimi arttırmayı, böylelikle uyumlu, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte mezunlar verebilecek bir mesleki ve teknik eğitimin yürürlüğe konmasına katkı sağlamayı hedefledi. Diğer bir yandan iş piyasasıyla uyumlu bir mesleki ve teknik eğitimin ne derece önemli olduğunun altını çizmeyi planlayan proje, genel olarak mesleki ve teknik eğitime karşı önyargıları kırmayı, tercih edilebilirliğini ve cazibesini arttıracak faaliyetlerde bulunmayı öngördü.

Projenin faaliyetleri altı ana aşamadan oluştu.

(1) Proje Açılışı ve Taraflar Arası Etkileşimin Başlaması
(2) Sektör ve Mesleki Eğitim Taraflarının Bilgi ve Veri Toplama Aşaması
(a) Yerinde gözlem ziyareti
(b) Nitelikli işgücü ihtiyaç analizi, anket çalışması
(3) Sektör Odaklı Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik İçerik Geliştirme Aşaması
(4) Eğitimin Pilot Uygulaması
(5) Avrupa’da Meslek Odalarının Mesleki ve Teknik Eğitimdeki Rolünü Yerinde İzleme ve Know – how Transferi
(6) Proje Kapanış Aşaması

Bütçe: 235.112 Avro

Hibe Tutarı: 211.600 Avro

Toplam Süre: 12 Ay

Kamu Spotu
Projenin Öyküsü
Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi
Proje Kitapçığı
Proje Broşürü
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER
                             
DSO İLETİŞİM MERKEZİ
0258 242 10 04